داروخانه های همکار

داروخانه های عضو: 9220
برای مشاهده اطلاعات داروخانه روی نام داروخانه کلیک کنید.

ردیف نام داروخانه شهر
دکتر مروارید انصاری پردیس
بیمارستان کودکان مفید تهران
دکتر بهزاد زوارقی 1913 ملکان
دکتر سامان محمودی پیرانشهر
دکتر کهربایی بوکان
دکتر زهره تازیکی قوچان
پلی‌کلینیک تامین اجتماعی نیشابور
داروخانه دکتر عابدی اردکان
دکتر سعید فلاح تهران
دکتر فرشباف سیه‌چشمه
بیمارستان امام خمینی مهاباد
اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا سلماس
مرکز بهداشت شاهین‌دژ شاهین‌دژ
بیمارستان خاتم الانبیا سلماس
مرکز بهداشت سلماس سلماس
دکتر لعیا بشیرپور سلماس
دکتر محمدزاده مهاباد
شرف مهاباد
بیمارستان امام خمینی قره‌ضیاءالدین
بیمارستان شهید راثی شاهین‌دژ

سامانه الکترونیکی داروخانه daroog


سامانه الکترونیکی داروخانه به عنوان اولین سامانه در کشور بعد از سه سال آنالیز بازار دارو و صنایع وابسته، به صورت تخصصی پا به عرصه ی سلامت گذاشته است. کمک به اقتصاد داروخانه های کشور، جلوگیری از هدررفت دارو به عنوان یک سرمایه ملی و تلاش درجهت کاستن زحمت بیماران بابت جستجوی داروهای کمیاب از مهم ترین انگیزه های راه اندازی daroog است.